ANVÄNDARVILLKOR

Skapa konto

För att skapa ett konto på www.japancentre.com måste du vara över 18 år och ansvara för att dina personuppgifter som lagras hos oss alltid är korrekta och fullständigt ifyllda.

När du skapar ett konto kommer du att kunna välja om du vill få information från Japan Centre gällande produkter, kampanjer och specialerbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig. I händelse av att du inte vill kontaktas för såna ändamål, se till att du fyller i rätt checkbox under registreringsprocessen. Du kan säga upp dig från vår kontaktlista när som helst genom att trycka på Unsubscribe-länken i vårt nyhetsbrev, eller genom att mejla oss på enquiry@japancentre.com eller ringa oss på +44 20 3405 1151.

Användning av Japancentre.com

Hemsidan www.japancentre.com tillhandahålls dig utan kostnad för personligt bruk och omfattas av dessa användarvillkor.

Genom att använda www.japancentre.com samtycker du till att vara bunden av följande användarvillkor.

Vänligen notera att dessa användarvillkor inte påverkar de rättigheter du har enligt gällande lagstiftning.

Lösenord och kontosäkerhet

När du skapar ett konto på www.japancentre.com kommer du att bli tillfrågad att skapa ett lösenord. Du måste hålla detta lösenord hemligt och får inte avslöja det eller dela det med någon annan. Du ansvarar för all aktivitet och alla beställningar som sker i samband med ditt lösenord. Om du vet eller misstänker att någon annan kan ditt lösenord bör du meddela oss genom att kontakta enquiry@japancentre.com omedelbart.

Om vi tror eller har anledning att tro att det har skett ett säkerhetsintrång eller missbruk av www.japancentre.com kan vi komma att be dig att ändra ditt lösenord eller upphäva ditt konto enligt vårt omdöme.

Upphovsrätt och immaterialrätt

Innehållet på www.japancentre.com är skyddat av upphovsrättslagen, varumärkeslagen och immaterialrätten. Du får hämta och visa innehållet på www.japancentre.com på en elektronisk enhet, lagra innehållet i ett elektroniskt format (men, förutom datorer med sökmotor, inte på någon annan server eller lagringsenhet kopplad till ett nätverk) eller skriva ut en kopia av innehållet för personligt, icke-kommersiellt bruk, så länge du behåller notiserna om upphovs- och immaterialrätt intakta. Du får inte återskapa, modifiera, kopiera eller distribuera något material eller innehåll på www.japancentre.com i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Japan Centre Group Ltd.

Användbarhet

Japan Centre Group Ltd strävar efter att erbjuda dig bästa möjliga service, men Japan Centre (On-Line) Ltd kan inte utlova att tjänsterna på www.japancentre.com möter dina krav. Japan Centre Group Ltd kan inte garantera att tjänsterna kommer att vara felfria. Om ett fel inträffar inom tjänsten bör du rapportera det via e-post till enquiry@japancentre.com så kommer vi att reparera felet så snart som möjligt.

Din tillgång till www.japancentre.com kan komma att begränsas för att möjliggöra reparation, underhåll eller introduktion av nya faciliteter eller tjänster. Japan Centre Group Ltd kommer att försöka återställa tjänsten så snart som möjligt.

Japan Centre Group Ltd:s rätt att blockera eller upphäva ditt konto

Japan Centre Group Ltd förbehåller rätten att blockera eller upphäva ditt konto med omedelbar verkan om du bryter mot några av dina förpliktelser inom dessa användarvillkor. Du kan häva detta avtal när som helst genom att informera oss skriftligt. Om du väljer att göra det måste du sluta använda www.japancentre.com.

Japan Centre Group Ltd:s plikt

www.japancentre.com tillhandahålls av Japan Centre Group Ltd utan några garantier. Du måste beakta de risker som är associerade med att använda internet.

www.japancentre.com tillhandahåller innehåll från andra internetsidor och källor och medan Japan Centre Group Ltd försöker garantera att allt material inkluderat på www.japancentre.com är korrekt, ansett och av hög kvalitet kan det inte ta ansvar om så inte är fallet. Japan Centre Group Ltd kommer inte att ansvara för eventuella misstag eller försummelser, eller för felaktigheter som orsakats av tekniska problem som du kan komma att erfara på www.japancentre.com. Om Japan Centre Group Ltd informeras om eventuella felaktigheter i materialet på sajten kommer vi att försöka rätta de felaktigheterna så snart som möjligt.

Vi frånsäger oss särskilt ansvar för felaktigheter i samband med följande:

www.japancentre.com:s inkompatibilitet med din utrustning, mjukvara eller telekommunikationslänk. 

Tekniska problem, inklusive fel och avbrott på www.japancentre.com.

Olämplighet, opålitlighet eller felaktighet på www.japancentre.com.

Oförmåga av www.japancentre.com att möta dina krav.

I största lagliga omfattning godkänner du att vi inte är ansvariga gentemot dig/någon utomstående för eventuella påföljande eller oförutsedda skador (inklusive men inte begränsat till förlust av avkastning, förlust av vinst, förlust av förväntade besparingar, bortkastade utgifter, förlust av datasekretess och förlust av data) eller några andra indirekta, särskilda ersättningar eller skadeståndsersättningar över huvud taget som uppstår genom, eller är relaterade till www.japancentre.com.

Ingenting i dessa användarvillkor skall exkludera Japan Centre Group Ltd:s ansvar för personskador eller dödsfall orsakade av dess försumlighet.

Vårt antagande av en beställning sker när beställningen skickas, vid samma tillfälle då köpeavtalet skapas och du debiteras för din beställning. 

Utomstående webbplatser

Som en förmån för våra kunder inkluderar www.japancentre.com länkar till andra webbplatser eller material som är bortom dess kontroll. Japan Centre Group Ltd ansvarar inte för något externt innehåll eller för någon annan webbplats än www.japancentre.com.

Styrande lag

Dessa användarvillkor skall styras av och tolkas i enlighet med Englands lagar och eventuella dispyter kommer endast att dömas av engelska domstolar.

Webbläsarstöd

Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Opera, Safari

Ändringar

Vi kan emellanåt komma att ändra våra användarvillkor. Om detta bekymrar dig hänvisas du till att kontrollera de gällande användarvillkoren inför varje köp. Om du fortsätter att använda www.japancentre.com efter ändringsdatumet för våra användarvillkor indikerar din fortsatta användning av www.japancentre.com att du godkänner att bindas till de nya användarvillkoren.

Internationell användning

Japan Centre Group Ltd utlovar inte att material på www.japancentre.com är lämpligt eller tillgängligt för platser utanför Storbritannien och att använda www.japancentre.com inom territorier där dess innehåll är illegalt eller olovligt är förbjudet. Om du väljer att använda denna webbplats från platser utanför Storbritannien gör du det på egen risk och ansvarar för lokala lagars efterlevnad.

Lagertillgänglighet

Det är inte säkert att aktiva varor representerar den aktuella tillgängligheten och det kan hända att varor som du beställer inte finns i lager. Vi är inte ansvariga gentemot dig/någon utomstående för eventuella påföljande eller oförutsedda skador (inklusive men inte begränsat till förlust av avkastning, förlust av vinst, förlust av förväntade besparingar, bortkastade utgifter, förlust av datasekretess och förlust av data) eller några andra indirekta, särskilda ersättningar eller skadeståndsersättningar över huvud taget som uppstår genom, eller är relaterade till lagernivåer.

Om vi inte kan leverera en viss vara på grund av orsaker som är bortom vår kontroll är vi inte ansvarsskyldiga gentemot dig. Vänligen notera att vi kommer att försöka leverera ersättningsvaror om de valda varorna är otillgängliga, såvida du inte har bett oss att inte göra det. Du kan också välja att ta bort varan från din beställning om du inte vill ha en ersättningsprodukt.

Ersättningsvaror är normalt av identiskt eller högre värde än originalvaran du beställde. I de fall då ersättningsvarans pris avviker kommer du att debiteras det lägre av de två priserna. Om det är omöjligt att ersätta en vara kommer varan därmed att tas bort från beställningen och dras av från den totala beställningskostnaden.

Trots att vi alltid kommer att försöka tillgodose din beställning så genomförs beställningar med ett högt antal av samma produkt endast enligt vårt omdöme. Till exempel, om du skulle beställa tio flaskor sake, vilket skulle göra att det tog slut i vårt lager, kommer vi kanske bara att leverera fem flaskor. När det gäller leverans av färska grönsaker kommer vi alltid att utgå ifrån den angivna vikten. Om en grönsak i lagret är större än den visade förbehåller vi rätten att skicka färre individuella föremål för att komma upp i den totala vikten som beställts.

Godkännande och avtal

Inget avtal uppkommer mellan dig och oss om inte, och förrän, vi faktiskt skickar varorna till dig. Din beställning är ett anbud att köpa från oss. Ingenting som vi gör eller säger kommer att innebära ett godkännande av det anbudet förrän vi faktiskt skickar varorna till dig. Fram till det tillfället kan vi under vilket tillfälle som helst neka att tillhandahålla dig varorna utan att erbjuda en förklaring. Från det tillfälle då varorna skickas från oss (och inte innan) kommer ett avtal att skapas mellan dig och oss.

www.japancentre.com är endast tillgängligt för icke-kommersiellt, privat bruk.

Japan Centre Group Ltd förbehåller rätten att neka beställningar från företag eller som vi anser vara för kommersiellt eller icke-privat bruk.

Betalning

Vänligen notera att vi för köp över nätet inte tar betalt förrän samma tidpunkt då beställningen skickas och inte vid köptillfället.

Vänligen notera även att för vissa bankkort sker en kontroll av ditt tillgängliga saldo vid mottagningen av din beställning, vilket kan se ut som en betalning på ditt kontoutdrag. Detta är ett reserverat belopp. Detta belopp har inte tagits av Japan Centre Group Ltd, utan har tagits och reserverats av din bank och ser ut som en transaktion. Vi tar en engångsbetalning när din beställning skickas och eventuella belopp som reserverats av din bank bör godkännas på ditt konto inom en vecka. Vårt onlinesystem tillåter endast att en betalning tas. Om du har frågor om detta reserverade belopp, vänligen kontakta din bank. Japan Centre Group Ltd ansvarar inte för eventuella avgifter som du kan komma att debiteras för som ett resultat av att din bank reserverat ett belopp.

Utgånget bankkort

Vänligen se till att utgångsdatumet för ditt bankkort faller efter att du gjort din beställning. Betalningen tas när din beställning är redo att skickas och i händelse av att bankkortet har gått ut kommer vi inte kunna ta betalt och genomföra din beställning.

Leverans av extern kurir (DPD/ Parcelforce/ Royal Mail/myHermes)

Alla våra leveranser sköts av externa kurirer från antingen DPD, Parcelforce, Royal Mail, eller myHermes beroende på val. Därmed är vi pliktskyldiga enligt deras användarvillkor.

Vänligen notera att en avgift på mellan £2,50 och £18,25 (beroende på beställningens storlek) tillkommer för emballage för kylda varor.

När din beställning har mottagits av oss är vårt mål att skicka dina varor inom tre arbetsdagar (mån-fre). Hur snabbt beställningen skickas beror dock på lagernivåer och för vissa produkter (särskilt böcker) kan det vara en längre väntetid. I så fall kontaktar vi dig för ytterligare instruktion.

När vi har skickat dina varor bör du normalt få dem inom tidsramen för den valda leveransmetoden. Notera dock att trots att vi har en nära relation till våra leveransföretag och kommer att försöka lösa eventuella leveransproblem så snart som möjligt är leveransföretagens verksamhet bortom vår kontroll. Leveranstiden styrs inte av avtalsenliga förpliktelser och Japan Centre Group Ltd kan inte garantera att din beställning anländer inom den valda leveranstidsramen. I händelse av att din beställning är försenad eller om det sker ett misstag med din beställning ansvarar inte Japan Centre Group Ltd för associerade kostnader, förlust av vinst eller andra förluster över huvud taget. En försenad leverans ger inte kunden rätt till att bryta sitt köpavtal med Japan Centre Group Ltd eller att neka leverans. För att returnera en beställning, följ instruktionerna nedan. 

Vi gör allt vi kan för att leverera alla dina varor inom de bestämda tidsramarna, men vi är inte ansvariga ifall vi inte lyckas göra det på grund av omständigheter som är bortom vår kontroll.

Beställningen kommer att levereras till adressen som specificerats av dig i det ifyllda beställningsformuläret.

Vi förbehåller rätten att ta betalt för eventuella extra fraktkostnader som åsamkats ifall fel adress fyllts i för din beställning. Fram tills att din beställning skickas kan du kontakta oss för att ändra eller lägga till leveransinformation.

www.japancentre.com ansvarar bara för leverans till en adress som registrerats hos Royal Mail (www.royalmail.com). Vi kan inte garantera leverans till någon ifylld adress som inte är registrerad hos Royal Mail.

Återbetalningar och returneringar

Japan Centre Group Ltd har en returpolicy i enlighet med Storbritanniens förordningar om distansförsäljningar, vilket ger dig rätten att returnera en vara inom 14 dagar efter att din beställning levererats. Vänligen notera att du själv står för eventuella fraktkostnader som åsamkas under denna period, såvida varan inte var skadad eller skickades av misstag.

Policyn gäller inte för varor som har öppnats eller vars försegling är bruten, färskvaror (såsom kylda varor, bagerivaror och grönsaker), förseglade ljud- och videoinspelningar eller datormjukvara (vars försegling är bruten) och den gäller inte heller återbetalning av tjänster från Japan Centre Group Ltd som del av ditt avtal (det vill säga hanteringskostnader). Varor måste returneras i ursprungligt och återförsäljningsbart skick. Denna policy påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagstiftning.

Efter 14-dagarsperioden godkänner vi mer än gärna returnerade varor när det gäller någon av följande omständigheter:

Varan var trasig eller felaktig. Vi kommer antingen att ersätta varan eller återbetala det totala beloppet (inklusive fraktkostnader). Vänligen ange vilket alternativ du föredrar. Om du behöver en ersättningsvara kommer vi att vänta tills vi har mottagit den felaktiga varan från dig innan vi skickar en ny.

Varan skickades av misstag. Om vi har gjort ett misstag när vi genomfört din beställning återbetalas det totala beloppet (inklusive fraktkostnader).

Varan måste vara i ursprungligt och återförsäljningsbart skick.

Varan måste ackompanjeras av en kopia av följesedeln eller kvittot.

Återbetalning av kampanjvaror

Återbetalning av varor köpta i samband med ett kampanjerbjudande kommer att baseras på villkoren för kampanjpriset. Dina rättigheter enligt gällande lagstiftning påverkas inte. Efter att vi har tagit betalt för din beställning och skickat alla varor kan vi inte erbjuda återbetalning av rabatterade varor med begränsat utgångsdatum.

Varor med kort förbrukningsdatum

Vänligen notera att eventuella varor med kort förbrukningsdatum automatiskt kommer att tas bort från din beställning om du väljer att vänta på att eventuella varor i din beställning som är slut i lager ska återkomma.

Om din beställning innehåller varor med kort förbrukningsdatum godkänner du att du ansvarar för att väga in bearbetnings- och leveranstider och att dessa varor därför kan anlända efter förbrukningsdatumet. Vi är inte ansvarsskyldiga ifall det skulle hända.

Returneringsinstruktioner

Varor som tillhandahållits kunder skall returneras i sin originalförpackning till:

Japan Centre Group Ltd
Unit B, Park Royal, 
Park Royal Road, NW10 7NZ, London, United Kingdom

Vänligen se till att du kontaktar oss innan du returnerar en vara. Varor som returneras utan vår vetskap kommer att nekas.

Vänligen notera också att varorna är din egendom tills vi mottagit dem. Du ansvarar därför för dina varor medan de transporteras till oss. För din egen säkerhet rekommenderar vi att använda säkra leveransmetoder med signering, såsom Royal Mail Special Delivery.

Om förutsättningarna ovan möts kommer Japan Centre Group Ltd att återbetala varan/varorna, samt frakt i förekommande fall.

Vänligen notera att returer godkänns enligt Japan Centre Group Ltd:s omdöme. Om varor som returneras inte håller fast vid ovanstående policy förbehåller vi rätten att införa en avgift i proportion till kostnaden för att bearbeta varornas återförsäljning.

Vänligen notera att det kan ta upp till 28 dagar (utöver leveranstiden) för returneringen och återbetalningen att bearbetas.

Produktinformation

Produktinformationen har enbart skapats av informationssyfte och är designad för att förhöja din onlineshopping-upplevelse på www.japancentre.com. Även om vi har varit noggranna då vi skapat dessa sammanfattningar och anser att informationen är korrekt så är den inget substitut för att läsa produktförpackningen och etiketten innan användning. Japan Centre Group Ltd kan därför inte ansvara för eventuell felaktig information.

Vegetarisk dietinformation täcker produkter utan kött och fisk så vitt vi vet. I vissa fall kan produkter betecknade som vegetariska innehålla derivat av fisk- eller köttprodukter och detta kan vi inte ansvara för på grund av de ovanstående anledningarna. Vänligen kontakta oss om du har specifika produktkrav eller frågor.

Trots att vi alltid kontrollerar våra ingredienser noggrant är det inte alltid tydligt hur vissa tillsatser och smaktillsatser är tillverkade och därmed kan vissa vegetariska godisprodukter vara olämpliga för strikta vegetarianer och veganer. Vi uppmanar vegetarianer att själva bedöma om produkten i fråga är lämplig innan köp.

Vänligen notera att i de fall då beskrivningarna innehåller en länk till en utomstående webbplats för fortsatt läsning om produkten kan inte Japan Centre kontrollera eller ta ansvar för innehållet på den webbplatsen. Den japanska mat som vi har i lager kan innehålla tillsatser och konserveringsmedel. Denna data tillhandahålls endast för personligt bruk. Informationen får inte återskapas på något sätt över huvud taget utan Japan Centre Group Ltd:s godkännande, ej heller utan bekräftelse.

Priser

Vi anstränger oss så gott vi kan för att visa korrekt information men vi kan inte garantera en viss varas pris eller tillgänglighet.

Alla priser som visas på www.japancentre.com bör ses som guidepriser och utgör inte ett säljerbjudande. Formellt skapande av ett avtal och godkännande av din beställning sker endast när dina beställda varor skickas från vår butik. Tills vi formellt godkänner din beställning räknas beställningen endast som en inbjudan att lämna anbud. Ibland kan våra leverantörer höja sina priser oförutsett och detta är något som vi oftast blir varse om först då vi beställer lagerprodukter från dem. I händelse av att detta skulle förekomma, eller om det förekommit ett prissättningsfel, hur det än kan ha uppkommit, kommer vi att kontakta dig för att ta reda på om du fortfarande vill köpa varan till det nya priset. Alla priser visas i brittiska pund (£) och inkluderar moms i förekommande fall.

När det gäller tidningar kan utgivningspriser variera från utgåva till utgåva beroende på varierande innehåll och därför bör priserna som visas för tidningar ses som guidepriser som kan komma att ändras när tidningarna har mottagits. Om tidningspriset är lägre än guidepriset kommer vi att debitera det lägre priset. Om tidningens totala prisskillnad är högre kommer vi automatiskt att debitera det högre priset om den totala prisskillnaden är lägre än £3 mer än guidepriset/priserna. Om den totala prisskillnaden överstiger £3 kommer vi att kontakta dig för bekräftelse innan betalningen.

Lojalitetspoäng

Lojalitetsprogrammet på www.japancentre.com är ett av de sätt på vilket Japan Centre Group Ltd strävar efter att belöna och tacka lojala kunder för att de stödjer Japan Centre Group Ltd:s verksamhet. För att gå med i lojalitetsprogrammet på www.japancentre.com och få förmåner måste du först skapa ett konto på www.japancentre.com

Genom att köpa produkter på www.japancentre.com godkänner du ditt deltagande i lojalitetsprogrammet på www.japancentre.com samt programmets associerade användarvillkor. Poäng tjänas vid köp av Japan Centre Group Ltd:s produkter på www.japancentre.com.

Lojalitetspoäng kan lösas in i onlinekassan på www.japancentre.com. närvarande kan poängen inte lösas in i butik.

Japan Centre Group Ltd kommer att fastställa hur många poäng som tjänas vid varje köp och antalet kan ändras från ett tillfälle till nästa utan varsel. Det produktpris som berättigar intjäning av belöningspoäng fastställs av det totala produktbelopp efter att alla reor, rabatter, justeringar, krediter, inlösta poäng och erbjudandekoder har dragits av.

Leveranskostnader, kostnader för presentinpackningar, emballage och hanteringsavgifter och andra kostnader associerade med leveransen av produkterna är inte berättigade till poängbelöningar.

Poängen har inget kontantvärde, kan inte lösas in mot kontanter och kan inte överföras.

Japan Centre Group Ltd kan emellanåt ge bonuspoäng baserat på köpta produkter, köpdatum, rekommendering, förstagångsköp och andra program som är framtagna eller på väg att tas fram. Bonuspoängen som ges ut kommer att specificeras för varje erbjudande. Ytterligare villkor och restriktioner kan gälla.

Nyheter och erbjudanden: nyheter och erbjudanden kommer endast att skickas ut via e-post, så du måste välja att tacka ja till att få erbjudanden från Japan Centre och tillhandahålla en giltig e-postadress för att kunna ta emot dem. Ytterligare specialanpassade erbjudanden och kuponger: ytterligare specialanpassade erbjudanden och kuponger skickas endast via e-post, så du måste välja att tacka ja till att få erbjudanden från Japan Centre och tillhandahålla en giltig e-postadress för att kunna ta emot dem.

Poäng gäller inte förrän de kontrollerats och godkänts av Japan Centre Group Ltd. Japan Centre Group Ltd förbehåller rätten att när som helst avsluta, lägga ner, avbryta eller ändra lojalitetsprogrammet på www.japancentre.com enligt sitt eget omdöme, utan att meddela dig.

Du kan lösa in dina poäng i onlinekassan på www.japancentre.com när du genomför din beställning på Japan Centre online.

Dina poäng, rabatter och ditt konto på www.japancentre.com är personliga och kan inte säljas, överföras, tilldelas eller delas med familj, vänner eller andra.

Poängen går ut sex månader efter att de har tjänats såvida inte ännu ett kvalificerande köp genomförs inom den tidsramen. Villkoren för utgångsperioden kan ändras från ett tillfälle till nästa utan varsel. Utgångna poäng kan inte återaktiveras eller lösas in. 

Japan Centre Group Ltd kan komma att skicka e-postnotifikationer av artighet gentemot kunder för att påminna dem om när poängen går ut. Oavsett om Japan Centre Group Ltd misslyckas med att skicka ut, eller om kunden inte får en e-postnotifikation, eller om det förekommer förseningar då e-postnotifikationen skickas eller mottas kommer utgångsdatumet för kundens poäng inte att förlängas.

Returnering av produkter köpta med poäng omfattas av Japan Centre Group Ltd:s returpolicy, som kan ändras emellanåt. Japan Centre Group Ltd förbehåller rätten att neka returnering av produkter köpta med poäng. Poängjusteringar i samband med returnering av produkter köpta med poäng kommer endast att avgöras enligt Japan Centre Group Ltd:s omdöme.

Förmånerna från lojalitetsprogrammet på www.japancentre.com är endast tillgängliga på www.japancentre.com och kan komma att ändras. Japan Centre Group Ltd förbehåller rätten att radera ditt konto och/eller ditt deltagande i lojalitetsprogrammet på www.japancentre.com om Japan Centre Group Ltd tror att du har brutit mot dessa användarvillkor eller att användningen av ditt konto är otillåten, förfalskad, olaglig eller på något annat sätt bryter mot dessa användarvillkor. Japan Centre Group Ltd förbehåller även rätten att upphäva registreringen och ogiltigförklara ett konto inom lojalitetsprogrammet på www.japancentre.com om kontot har varit inaktivt på www.japancentre.com två år i rad. Inaktivt definieras som att det inte har förekommit någon köpaktivitet.

Japan Centre Pop Culture Snack Box

Vi erbjuder en månadsprenumeration för våra lådor som kommer i tre olika storlekar (Mini, Standard och Premium). Du kan välja att betala månadsvis, var tredje månad eller var sjätte månad (bästa värdet).

Prenumerera på Japan Centre Pop Culture Snack Box här >

För att vara berättigad till denna tjänst måste din leveransadress vara inom EU.

Inga andra varor får adderas till samma beställning. Om andra varor behövs, vänligen gör en separat beställning.

Betalning kommer att dras den 1:e varje månad.

Lådorna kommer att skickas under den första veckan varje månad. Leveranser kommer inte att ske på lördagar eller söndagar.

Lådorna skickas med Free Standard Delivery (24 timmar efter att beställningen skickats) till Storbritanniens fastland. För att skicka till resten av Europa tillkommer standardkostnader för frakt.

Prenumerationen förnyas automatiskt var tredje månad eller var sjätte månad beroende på den valda prenumerationsplanen. 

Om betalningen misslyckas under den första beställningen eller förnyelsen kommer vi att avbryta din beställning. Du kommer att bli meddelad om den avbrutna beställningen via ett automatiskt e-postmeddelande och du kommer att behöva vänta ytterligare en månad om du vill behålla din prenumeration. Se till att dina betaluppgifter är korrekta och aktuella för att undvika detta. Om dina betaluppgifter ändras ber vi dig att avsluta din prenumeration och teckna en ny.

Om du vill avbryta din prenumeration halvvägs genom din tre- eller sexmånadersplan, vänligen kontakta enquiry@japancentre.com så kommer vi att avbryta och återbetala din prenumeration.

Om prenumerationen avbryts halvvägs genom en tre- eller sexmånadersplan räknas återbetalningsbeloppet ut genom att subtrahera priset för de lådor som redan skickats ut från det totala priset. Vänligen notera att en hanteringskostnad på £0,50 tillkommer.

Om prenumerationen avbryts och du skulle vilja förnya den, vänligen gör en ny beställning på vår webbplats.

För att ändra din prenumerationsplan eller storleken på lådan, vänligen kontakta enquiry@japancentre.com så kommer vi att avbryta din nuvarande prenumeration enligt föregående användarvillkor och be dig att göra en ny beställning av din önskade prenumeration.

Japan Centres Te-prenumerationstjänst

Vi erbjuder en prenumerationstjänst för ett brett utbud av japanska teer där du kan välja att få samma teer levererade regelbundet till din dörr varannan, var fjärde eller var sjätte vecka.

Prenumerera på Japan Centres Te-prenumerationstjänst här >

Te-prenumerationstjänsten är endast tillgänglig för produkter som förekommer på te-prenumerationssidan. Andra produkter inom te-sektionen på www.japancentre.com måste köpas genom engångsbeställningar.

Inga andra varor kan adderas till te-prenumerationsbeställningar. För att beställa andra varor, vänligen gör en separat beställning.

Vi garanterar att alla te-prenumerationsvaror skickas minst två månader innan sitt förbrukningsdatum. Om en produkt i din beställning har ett tidigare förbrukningsdatum kommer www.japancentre.com att kontakta dig. 

Om en produkt inom din te-prenumeration skulle vara slut i lager kommer du att kontaktas av www.japancentre.com angående ersättningsvara eller borttagning. Dessa lagerändringar kommer endast att påverka den enskilda leveransen och din vanliga te-prenumeration kommer att återupptas så fort den ursprungliga varan är tillbaka i lager.

Te-prenumerationer förnyas automatiskt beroende på hur tät förekomsten är och fortsätter tills prenumerationen avbryts.

När en te-prenumeration beställs kommer du att ges det totala priset för varje förnyelse. Detta är ett fast pris som inte kommer att förändras, oavsett prisförändringar (såsom rabatterbjudanden eller förändring av leverantörspriser) som åsamkats av te-produkterna. Leveranskostnader kan komma att ändras beroende på förändringar av årliga kostnader och kurirkostnader.

En te-prenumeration kan inte ändras efter att den första beställningen har gjorts. Om några förändringar (inklusive addering/borttagning av varor eller ändring av leveranstätheten) krävs måste te-prenumerationen avbrytas och en ny beställning göras med de önskade förändringarna. 

Te-prenumerationer kan avbrytas när som helst innan betalningen har dragits för din nästkommande leverans. För att avbryta din te-prenumeration, logga in på ditt konto på www.japancentre.com och välj 'Prenumerationer'. Välj te-prenumerationen som du vill avbryta och tryck på 'Avbryt'.

Om betalningen redan har dragits för leveransen av en te-prenumeration och du vill avbryta leveransen innan den har skickats, kontakta www.japancentre.com direkt genom att mejla enquiry@japancentre.com.

När en te-prenumeration har avbrutits kan den inte startas om. Om du vill fortsätta att använda te-prenumerationstjänsten, vänligen gör en ny beställning.

Om betalningen misslyckas vid förnyelse kommer din te-prenumeration att pausas och du kommer att bli kontaktad angående betalningsinformation. Om inget svar tillhandahålls inom tre arbetsdagar kommer din te-prenumeration att avbrytas.

Alla te-prenumerationer är berättigade till 30 % rabatt på var tredje låda, förutsatt att beställningen inte har ändrats eller avbrutits. Avbrytningar eller ändringar resulterar i att rabatten ogiltigförklaras.

För att berättigas till 50 % rabatt på leveranskostnaden måste din leveransadress vara inom Storbritanniens fastland. Normala leveranskostnader gäller för alla beställningar utanför detta område.

Te-prenumerationer är inte berättigade till några betingade erbjudanden för gratis leverans.

Te-prenumerationer kan endast levereras till adresser inom Europa.

När en te-prenumeration beställs kommer du att få din första beställning kort efter att du prenumererat. Alla följande betalningar kommer att dras på tisdagar (varannan, var fjärde eller var sjätte vecka beroende på din prenumeration) och beställningar skickas på onsdagar. Leveranser sker inte på lördagar eller söndagar.Japan Centres Ris-prenumerationstjänst

Vi erbjuder en prenumerationstjänst för ett brett utbud av japanskt ris där du kan välja att få samma ris levererat regelbundet till din dörr var fjärde eller var åttonde vecka.

Prenumerera på Japan Centres Ris-prenumerationstjänst här >

Ris-prenumerationstjänsten är endast tillgänglig för produkter som förekommer på ris-prenumerationssidan. Andra produkter inom ris-sektionen på www.japancentre.com måste köpas genom engångsbeställningar.

Inga andra varor kan adderas till ris-prenumerationsbeställningar. För att beställa andra varor, vänligen gör en separat beställning.

Vi garanterar att alla ris-prenumerationsvaror skickas minst två månader innan sitt förbrukningsdatum. Om en produkt i din beställning har ett tidigare förbrukningsdatum kommer www.japancentre.com att kontakta dig. 

Om en produkt inom din ris-prenumeration skulle vara slut i lager kommer du att kontaktas av www.japancentre.com angående ersättningsvara eller borttagning. Dessa lagerändringar kommer endast att påverka den enskilda leveransen och din vanliga ris-prenumeration kommer att återupptas så fort den ursprungliga varan är tillbaka i lager.

Ris-prenumerationer förnyas automatiskt beroende på hur tät förekomsten är och fortsätter tills prenumerationen avbryts.

När en ris-prenumeration beställs kommer du att ges det totala priset för varje förnyelse. Detta är ett fast pris som inte kommer att förändras, oavsett prisförändringar (såsom rabatterbjudanden eller förändring av leverantörspriser) som åsamkats av ris-produkterna. Leveranskostnader kan komma att ändras beroende på förändringar av årliga kostnader och kurirkostnader.

En ris-prenumeration kan inte ändras efter att den första beställningen har gjorts. Om några förändringar (inklusive addering/borttagning av varor eller ändring av leveranstätheten) krävs måste ris-prenumerationen avbrytas och en ny beställning göras med de önskade förändringarna. 

Ris-prenumerationer kan avbrytas när som helst innan betalningen har dragits för din nästkommande leverans. För att avbryta din ris-prenumeration, logga in på ditt konto på www.japancentre.com och välj 'Prenumerationer'. Välj ris-prenumerationen som du vill avbryta och tryck på 'Avbryt'.

Om betalningen redan har dragits för leveransen av en ris-prenumeration och du vill avbryta leveransen innan den har skickats, kontakta www.japancentre.com direkt genom att mejla enquiry@japancentre.com.

När en ris-prenumeration har avbrutits kan den inte startas om. Om du vill fortsätta att använda ris-prenumerationstjänsten, vänligen gör en ny beställning.

Om betalningen misslyckas vid förnyelse kommer din ris-prenumeration att pausas och du kommer att bli kontaktad angående betalningsinformation. Om inget svar tillhandahålls inom tre arbetsdagar kommer din ris-prenumeration att avbrytas.

Alla ris-prenumerationer är berättigade till 20 % rabatt på var tredje låda, förutsatt att beställningen inte har ändrats eller avbrutits. Avbrytningar eller ändringar resulterar i att rabatten ogiltigförklaras.

För att berättigas till 20 % rabatt på leveranskostnaden måste din leveransadress vara inom Storbritanniens fastland. Normala leveranskostnader gäller för alla beställningar utanför detta område.

Ris-prenumerationer är inte berättigade till några betingade erbjudanden för gratis leverans.

Ris-prenumerationer kan endast levereras till adresser inom Europa.

När en ris-prenumeration beställs kommer du att få din första beställning kort efter att du prenumererat. Alla följande betalningar kommer att dras på tisdagar (var fjärde eller var åttonde vecka beroende på din prenumeration) och beställningar skickas på onsdagar. Leveranser sker inte på lördagar eller söndagar.

Övrigt

Du får inte överlåta, underlicensiera eller på något annat sätt överföra dina rättigheter inom dessa användarvillkor.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses som ogiltigt av en domstol med kompetent jurisdiktion påverkar ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa användarvillkor, som förblir i full kraft och effekt.

Om du bryter mot dessa användarvillkor och Japan Centre Group Ltd ignorerar detta kommer Japan Centre Group Ltd fortfarande vara berättigat att använda sina rättigheter och gottgörelser vid ett senare tillfälle eller i någon annan situation där du har brutit mot avtalet.

Japan Centre Group Ltd ansvarar inte för brott mot dessa användarvillkor som orsakats av omständigheter bortom dess kontroll.

En person som inte är en part i dessa användarvillkor har enligt Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 ingen rätt att genomdriva något av dessa användarvillkor, förutsatt att detta inte skall påverka de rättigheter och gottgörelser som existerar eller finns tillgängliga för en tredje part bortsett från denna lag. 

Uppdaterat den

Dessa användarvillkor uppdaterades senast 14 september 2016.