We use cookies to give you the best online shopping experience. You can find out more by reading our Privacy Policy and Terms & Conditions.
  • 95 japanese for busy people 1 kana textbook

Japanese for Busy People 1: Kanaversion, Lärobok , 700 g

120160119 26781 qbtsde
For Magazines: Please leave a comment for desired issue
£23,50
Minus20160119 10560 19j0n3x Plus20160119 10560 uz22lc

Kanaversionen av Japanese for Busy People 1 är den idealiska läroboken för den som önskar lära sig naturlig, pratsam japanska för att kunna kommunicera med de som har japanska som modersmål. Den erbjuder också en stadig grund och en värdefull resurs för de som vill ta sina japanska studier till nästa nivå. Denna kanaversion innehåller en ny introduktion som förklarar hur man använder texten hemma eller i skolan; ny, större och mer lättläst typografi; klassrumsvänlig, iögonfallande sidodesign; tydliga, koncisa förklaringar till hur språket används, samt fullständiga engelsk-japanska/japansk-engelska ordlistor. En övnings-CD inkluderas också.

ISBN: 9781568363851

VARU-ID: #95

Background

With an increasing demand to learn Japanese language at high school and university, a wide selection of textbooks, workbooks, dictionaries and journals discussing the finer details of Japanese language and grammar are developed on a regular basis. With difficulty levels from beginner to advanced, and specific courses and exercise books covering everything from quick crash courses on everyday conversation to complex analysis of business and academic language, whatever aspect of Japanese you're after learning and expanding your knowledge of, there is an effective educational book to help. Check out our selection of Textbooks and Workbooks at japancentre.com for assistance with your classroom homework or simply some fun self-study.

Information