Genki II 2:a Utgåvan, Arbetsbok, 300 g

For Magazines: Please leave a comment for desired issue
£21,99

Denna arbetsbok är utformad för att användas tillsammans med huvudläroboken Genki II. Denna arbetsbok förstärker lektionerna i läroboken genom att tillhandahålla arbetsblad till varje ny grammatikregel som introduceras, samt lyssningsövningar och frågesektioner som testar studentens förståelse. Arbetsboken innehåller även en läs- och skrivsektion där man kan öva på nya kanjitecken, samt en MP3-CD till lyssningsövningarna. Genom att använda arbetsboken tillsammans med läroboken kommer studenten att lära sig grundläggande japanska med större effektivitet.

ISBN: 978-4-7890-1444-1

VARU-ID: #10147

Background

With Japanese being a popular foreign language for high school and university students, there is a good variety of Japanese language textbook and workbook courses available. The Genki course is one of the most popular of these, as it covers a lot of elementary grammar points effectively using drawings and images to provide examples. To see Japan Centre's full range of Japanese language classroom textbooks and workbooks, take a look at the Japanese Language Books section.

Information