Återbetalningar och returer

Återbetalningar och returer

Avbryt eller ändra din beställning

Du kan avbryta eller ändra din beställning innan den skickas.

- För att avbryta din beställning, vänligen kontakta oss så avbryter vi din beställning åt dig genast.

- För att ändra din beställning, vänligen kontakta oss och tala om vad du behöver ändra.

Returnera oönskade varor

Japan Centre Group Ltd har en returpolicy i enlighet med Storbritanniens förordningar om distansförsäljningar, vilket ger dig rätten att returnera en vara inom 14 dagar efter att din beställning levererats. Vänligen notera att du själv står för eventuella fraktkostnader som åsamkas under denna period, såvida varan inte var skadad eller skickades av misstag.

Policyn gäller inte för varor som har öppnats eller vars försegling är bruten, färskvaror (såsom kylda varor, bagerivaror och grönsaker), förseglade ljud- och videoinspelningar eller datormjukvara (vars försegling är bruten) och den gäller inte heller återbetalning av tjänster från Japan Centre Group Ltd som del av ditt kontrakt (det vill säga hanteringskostnader). Varor måste returneras i ursprungligt och återförsäljningsbart skick. Denna policy påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagstiftning.

Vänligen notera att en bearbetningskostnad på £0,50 tillkommer per beställning för återbetalningar för felbeställda varor. Detta täcker den bearbetningskostnad som vår betalningsserviceleverantör, Braintree, debiterar.

Efter 14-dagarsperioden godkänner vi mer än gärna returnerade varor när det gäller någon av följande omständigheter:

Varan var trasig eller felaktig. Vi kommer antingen att ersätta varan eller återbetala det totala beloppet (inklusive fraktkostnader). Vänligen ange vilket alternativ du föredrar. Om du behöver en ersättningsvara kommer vi att vänta tills vi har mottagit den felaktiga varan från dig innan vi skickar en ny.

Varan skickades av misstag. Om vi har gjort ett misstag när vi genomfört din beställning återbetalas det totala beloppet (inklusive fraktkostnader).

Varan måste vara i ursprungligt och återförsäljningsbart skick.

Varan måste ackompanjeras av en kopia av följesedeln eller kvittot.

Vänligen skicka dina returer till:

Japan Centre Group Ltd

Online Department
Unit B, Premier Park 
Premier Park Road 
London
NW10 7NZ


Skadade varor

Vi är mycket försiktiga när vi packar lådorna, men trots det kan ömtåliga varor ibland skadas under transporten. Om du har fått några trasiga varor så ber vi om ursäkt för detta och uppmanar dig att kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan ordna en återbetalning eller skicka varan på nytt.

Saknade eller felaktiga varor

Om några varor saknas i din beställning:

- Vänligen kontrollera först noggrant allt innehåll i ditt paket. Vår packningspersonal slår ibland in varor i paketeringspapper eller använder kartongstöd. Vissa mindre varor kan gömma sig i denna paketering.

- Om du fortfarande inte hittar dina saknade varor, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan ordna en återbetalning eller skicka dina varor på nytt.

Om du har fått fel varor:

- Vänligen kontrollera först noggrant följesedeln för att se till att de felaktiga varorna inte är substitut för varor som var slut i lager.

- Om du är säker på att varorna är felaktiga, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan skicka rätt varor.

- Vi kan komma att be dig att returnera de felaktiga varorna. I så fall täcker vi eventuella fraktkostnader.

In-Store Refunds / Returns

We hope you will be happy with everything you purchase from our Japan Centre stores.

For products purchased in-store, if you do change your mind, please return the product to the store with your proof of purchase within 30 days for a full refund or replacement. Products bought online cannot be returned and refunded in-store. Please note the proof of purchase can be a receipt or bank statement. Please be aware that some products may have different time limits and exceptions, for example fresh food and perishable products past their shelf life. For more information, please speak to a member of the store team. Your statutory rights remain unaffected.